Adobe全家桶

Designer
Substance 3D Designer 三维贴图材质制作
Sampler
Substance 3D Sampler 真实材质贴图制作软件
Painter
Substance 3D Painter 次世代游戏贴图绘制软件
Stager
Substance 3D Stager 三维场景搭建软件